Οδηγός σύνδεσης VDSL. Τηλεφωνία μέσω διαδικτύου.

Με την αναβάθμιση της τηλεφωνικής γραμμής από αναλογική σε ευρυζωνική και την μετάβαση από τεχνολογία ADSL/ADSL2+ σε VDSL/VDSL2, θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και ο τρόπος σύνδεσης της τηλεφωνικής συσκευής.
Η τηλεφωνία είναι μέσω διαδικτύου(VoIP), με την τηλεφωνική συσκευή να συνεχίζει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, χωρίς την υποχρέωση αντικατάστασή της.
Στην σύνδεση ADSL(αναλογική τηλεφωνική γραμμή) ο διαχωρισμός του καναλιού φωνής(τηλεφωνικό νούμερο) από το κανάλι δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω ενός διαχωριστή τηλεφώνου πρίν τον δρομολογητή (εικόνα 1).

Σύνδεση ADSL (εικόνα 1)

Στην νέα συνδεσμολογία ο διαχωρισμός του καναλιού φωνής από το κανάλι δεδομένων επιτυγχάνεται μετά τον δρομολογητή.
Το τηλεφωνικό καλώδιο συνδέεται απευθείας από την κεντρική τηλεφωνική πρίζα στην θύρα του εξοπλισμού με  την ένδειξη «DSL».
Η τηλεφωνική συσκευή συνδέεται στις θύρες με την ένδειξη «PHONE 1» ή «PHONE 2» (εικόνα2).

Μία τηλεφωνική συσκευή

Σύνδεση VDSL (εικόνα 2)


Στην περίπτωση υπάρχουσας εσωτερικής καλωδίωσης(τερματισμένες πρίζες τηλεφώνου στους υπόλοιπους χώρους) δεν απαιτείται περαιτέρω τροποποίηση αυτής.
Απλά, θα προστεθούν-αντικατασταθούν υλικά στην συνδεσμολογία.
Η κεντρική τηλεφωνική πρίζα εάν είναι μονή θα αντικατασταθεί με αντίστοιχη διπλής εξόδου.
Η μία έξοδος θα σημανθεί ως «IN» και η δεύτερη ως «OUT». Στο πριζάκι με ένδειξη «IN» θα τερματισθεί το τηλεφωνικό καλώδιο που εισέρχεται από το κουτί του ΟΤΕ. Στο πριζάκι με ένδειξη «OUT» θα τερματισθεί το καλώδιο που «καταλήγει» από την εσωτερική καλωδίωση.
Στην θύρα του δρομολογητή που συνδέεται η τηλεφωνική συσκευή θα παρεμβληθεί ένας διακλαδωτής τηλεφώνου. Στην μία έξοδό του θα συνδεθεί το τηλεφωνικό καλώδιο της συσκευής και στην άλλη έξοδο θα συνδεθεί ένα δεύτερο καλώδιο που θα καταλήγει στο πριζάκι με ένδειξη «OUT».
Σε οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες πρίζες συνδεθεί μία επιπλέον συσκευή, αυτή θα λειτουργεί "παράλληλα" με την κεντρική. Σε περίπτωση θορύβου στις συνομιλίες, θα πρέπει να παρεμβληθεί ένα τηλεφωνικό φίλτρο μεταξύ συσκευής και πρίζας (εικόνα 3).

Σύνδεση VDSL με εσωτερική καλωδίωση


Ο θόρυβος θα οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εξωγενείς παράγοντες(επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας) ή/και στον τύπο της καλωδίωσης λόγω παλαιότητάς της(κατηγορίας CAT.3 ,CAT.5).
Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι στην ευρυζωνική γραμμή απαιτείται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον εξοπλισμό της. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής δεν παρέχονται υπηρεσίες τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων  των κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης π.χ. 112.
Για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει προμήθεια εξοπλισμού UPS, κατηγορίας mini και με χαρακτηριστικά εξόδου τάσης- ρεύματος 1.0 - 2.0A /12V και μέγιστης ισχύς εξόδου 15W.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου