Επιλογή UPS


Τα UPS ορίζονται κάτω από τρεις(3) τοπολογίες : Standby, Line-Interactive και OnLine .Το εύρος δυνατοτήτων αλλά και τιμών τους είναι μεγάλο , γεγονός που προβληματίζει στην τελική επιλογή.
   
                                                                                                                                                                     
Για τις δυο πρώτες τοπολογίες το βασικότερο σημείο είναι η επιλογή να γίνει βάση του αριθμού VA που καλύπτει τις ανάγκες σας.Για τον υπολογισμό του αριθμού  αθροίστε τα watt των συσκευών που θέλετε να καλύπτει το UPS και πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα με την τιμή 1,41. Ο αριθμός που θα προκύψει πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό VA που αναγράφεται στην συσκευή και αποτελεί το μέτρο χωρητικότητας της μπαταρίας.
Η αυτονομία σε πλήρες φορτίο θα πρέπει να αναγράφεται στα χαρακτηριστικά της συσκευής.
Η ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας να εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.
Ο αριθμός των εξόδων schuko να ισούται με τις αντίστοιχες εισόδους ρεύματος των συσκευών μας.
Απαραίτητη η χρησιμοποίησή τους σε περιοχές με συχνές διακοπές ρεύματος και στιγμιαία χαμηλή ή υψηλή τάση.
Ο όρος UPS είναι αρχικά των λέξεων «Uninterruptible Power Supply» που σημαίνουν «Αδιάλειπτη Παροχή Ενέργειας».0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου