Δίκτυα Η/Υ . Powerline


Τα δίκτυα Powerline χρησιμοποιούν την υπάρχουσα ηλεκτρολογική καλωδίωση.
Παρέχουν ένα δίκτυο χωρίς νέα καλώδια.
Δεν επηρεάζονται από την «ηλικία» των καλωδίων.
Διαθέτουν ενσωματωμένη κρυπτογράφηση.
Είναι μία από τις φθηνότερες τεχνολογίες δικτύoυ και δεν αυξάνουν τον λογαριασμό του ρεύματος.
Η κάλυψη του δικτύου είναι ίδια σε όλο το σπίτι σε αντίθεση με τις ασύρματες συνδέσεις.
Οι προσαρμογείς θα πρέπει να είναι συνδεμένοι στον ίδιο ηλεκτρολογικό πίνακα.


Η σύνδεση των internet router , Η/Υ , συνδρομητικής τηλεόρασης , media player , κονσόλας παιχνιδιών μεταξύ τους γίνεται εύκολα , απλά συνδέοντας τους προσαρμογείς στις ηλεκτρικές πρίζες. (έναν στο κάθε σημείο που θέλουμε να δικτυώσουμε)
Το κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνει μόνο την αγορά των προσαρμογέων.
Για περιήγηση στο διαδίκτυο και streaming video ικανοποιητικοί είναι οι προσαρμογείς με ταχύτητα 200 Mbps.
Για υψηλής ταχύτητας και ευκρίνειας online παιχνίδια οι προσαρμογείς θα πρέπει να λειτουργούν με ταχύτητα 500Mbps.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου